ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 • 12 • 2566 สมาชิกและสวัสดิการ

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกกลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง ส่งค่าหุ้นรายปี ประจำปี 2566

สหกรณ์ธนชาต เปิดให้สมาชิก "กลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง" ที่ไม่ได้สิทธิ์ส่งค่าหุ้นรายเดือน สามารถส่งค่าหุ้นรายปี ประจำปี 2566 ได้สูงสุด 120,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้น
อ่านต่อ
03 • 11 • 2566 ข่าวและกิจกรรม

เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ สภาวะตลาดผันผวน ควรดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร?

สหกรณ์ธนชาต ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ สภาวะตลาดผันผวน ควรดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 – 14.00 น.
อ่านต่อ
01 • 11 • 2566 เงินให้กู้ยืม

สินเชื่อสามัญ เงินก้อนพร้อมใช้ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปี เพียง 3.14%

สหกรณ์ธนชาต พร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเพื่อนสมาชิก โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปี เพียง 3.14% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 15 ปี
อ่านต่อ

ถาม-ตอบ
บทความน่ารู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400