ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ออมทรัพย์รายเดือน

บัญชีเงินฝากที่ให้สมาชิกเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนโดยไม่เสียภาษี สำหรับการวางแผนอนาคต ลดความกังวลของท่านหากลืมฝากเงิน และมีความยืดหยุ่นในการฝาก เพราะสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงยอดหักเงินได้ทุกเดือนและไม่มีระยะเวลาครบกำหนด ที่สำคัญ สหกรณ์หักเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือน สมาชิกจึงไม่ต้องกังวลใจว่าจะลืมนำเงินไปฝากเข้าบัญชี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินสม่ำเสมอทุกเดือน
 2. การฝากเงินจะหักจากบัญชีเงินเดือน
 3. ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 4. รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
   

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ฝากขั้นต่ำ 200 บาท
 • ตัดเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน และสามารถส่งเงินฝากเพิ่มได้ โดยเมื่อรวมกับจำนวนที่ตัดผ่านบัญชีเงินเดือนแล้ว มียอดฝากไม่เกิน 500,000 บาท / เดือน
 • ไม่กำหนดยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี
 • สมาชิกปกติสามารถเปิดบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี
   

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • ใบคำขอเปิดบัญชี >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • ตัดเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน
 • สามารถฝากเงินเพิ่มโดย (จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร
 • สามารถฝากเงินเพิ่มผ่าน Bill Payment ได้ที่ทุกธนาคาร >> (คู่มือการใช้งาน)
 • แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีถอนเงิน

ส่งใบถอนเงินมาที่ ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด
 

อัตราค่าธรรมเนียม

กรณีที่ถอนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยถอนเงินฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในรอบเดือน เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสุกันญา 06 3902 3982
 • คุณธนกฤต  06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330