ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
12 • 03 • 2567

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

ส่งท้ายกับงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ของสหกรณ์ธนชาต เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมลานไพลิน ชั้น D อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรเชษฐ ชีวอัครพันธุ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในการจับรางวัลเงินสดจำนวน 414 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยวิธีการ Random จากรายชื่อสมาชิกทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ 

สามารถดูรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลได้โดยการ 

1. Login เข้าสู่ Website คลิกที่  

2. คลิกเลือกเมนู "ะกาศรายชื่อ" เลือกเมนู "ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล"

3. ไปที่หมวด "รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567"

หมายเหตุ

1. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

2. สหกรณ์จะโอนเงินสดเข้าบัญชี One Account ของสมาชิกที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณธนกฤต        06 3902 4015
  • คุณสุกันญา        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330