ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
12 • 03 • 2567

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีจากการส่งหนังสือยืนยันยอด ประจำปี 2567

สิ้นสุดการรอคอย!! สำหรับสมาชิกผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรม "ส่งหนังสือยืนยันยอดให้กับผู้สอบบัญชี" โดยคุณวรเชษฐ ชีวอัครพันธุ์ รองประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในการจับรางวัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมลานไพลิน ชั้น D อาคาร MBK TOWER จำนวน 31 รางวัล จากผู้ส่งหนังสือยืนยันยอดจำนวน 2,198 ราย ส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัลอะไรบ้าง สามารถดูรายชื่อตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ

สามารถดูรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลได้โดยการ 

1. Login เข้าสู่ Website คลิกที่  >>

2. คลิกเลือกเมนู "ะกาศรายชื่อ" และเลือกเมนู "ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล" 

3. ไปที่หมวด "รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการส่งหนังสือยืนยันยอดประจำปี 2567"

หมายเหตุ

1. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000.- บาทขึ้นไป เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

2. สหกรณ์จะโอนเงินสดเข้าบัญชี One Account ของสมาชิกที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณธนกฤต        06 3902 4015
  • คุณสุกันญา        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330