ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
24 • 10 • 2566

สหกรณ์ธนชาตเชิญชวนร่วมบริจาคเงินกับโครงการ “หนึ่งการให้ ส่งใจถึงผู้รับ ครั้งที่ 6”

       สหกรณ์ธนชาตขอเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ในโครงการ “หนึ่งการให้ ส่งใจถึงผู้รับ ครั้งที่ 6” ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับสถานศึกษา, สถานพยาบาล, มูลนิธิเกี่ยวกับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทางสังคม สำหรับผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

        เปิดรับบริจาคเงินตั้งแต่วันนี้ - 22 ธันวาคม 2566 สมาชิกที่ประสงค์ร่วมบริจาคเงินกับโครงการ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “หนึ่งการให้ ส่งใจถึงผู้รับ” ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 043-7-40374-4 สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ หลังจากโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มบริจาคเงินและแนบใบนำฝากเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน มาที่เบอร์แฟกซ์ 0 2253 5901 หรือ  Email : SahakornMember@thanachart.co.th หรือ Atiyanee.Pra@thanachart.co.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคเงิน >> คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดมูลนิธิ โรงเรียนและโรงพยาบาลที่นําเงินไปบริจาค >> คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกันญา / คุณอติญาณี โทร. 0 2253 5900 ต่อ 1202, 1203 หรือ 06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330