ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
28 • 08 • 2566

เงินฝากออมทรัพย์สุขทุกเดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปี กำหนดวงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

              จากการเปิดตัวเงินฝากประเภทใหม่ ออมทรัพย์พิเศษ “สุขทุกเดือน” ของสหกรณ์ธนชาต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ปรากฏผลตอบรับที่ดีจากสมาชิกซึ่งขอเปิดบัญชีและฝากเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านได้มีการออมเงินในรูปเงินฝาก ประเภทสุขทุกเดือน ซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูง ภายใต้ข้อจำกัดของวงเงินที่สหกรณ์ต้องการ จึงกำหนดให้สมาชิก 1 ท่าน สามารถฝากเงินได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกมียอดเงินฝากสุขทุกเดือนคงเหลือสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนวันที่ประกาศนี้ถือใช้ สามารถฝากเงินจำนวนดังกล่าวต่อไปได้ สมาชิกที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ


 

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากได้ด้วยตนเอง หลังเวลา 22.00 น.ที่ www.thanachartcoop.or.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

       1. Login เข้าสู่ Website โดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่่ระบบ  

       2. คลิกเลือกรายการ  "บัญชีเงินฝาก" และคลิกเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการดูข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

          

คู่มือการชำระเงินฝากผ่าน Bill Payment >> คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> คลิกที่นี่

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

  • ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สุขทุกเดือน) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณธนกฤต       0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
  • คุณสุกันญา       0 2253 5900 ต่อ 1202
  • คุณอติญาณี      0 2253 5900 ต่อ 1203
  • Email : Atiyanee.Pra@thanachart.co.th และ SahakornDeposit@thanachart.co.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330