ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
27 • 06 • 2566

เงินฝากออมทรัพย์ สุขทุกเดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปี ดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน แถมไม่เสียภาษี

               สหกรณ์ธนชาต ได้ฤกษ์เปิดตัวเงินฝากประเภทใหม่!!  ออมทรัพย์พิเศษ “สุขทุกเดือน” รับดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน สูงถึง 2.00% ต่อปี ไม่เสียภาษี (เทียบเท่าดอกเบี้ยก่อนหักภาษี 2.35% ต่อปี) 
 


 

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินฝากได้ด้วยตนเอง หลังเวลา 22.00 น.ที่ www.thanachartcoop.or.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

       1. Login เข้าสู่ Website โดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่่ระบบ  

       2. คลิกเลือกรายการ  "บัญชีเงินฝาก" และคลิกเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการดูข้อมูล โดยระบบจะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

          

คู่มือการชำระเงินฝากผ่าน Bill Payment >> คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> คลิกที่นี่

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

  • ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สุขทุกเดือน) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณธนกฤต       0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
  • คุณสุกันญา       0 2253 5900 ต่อ 1202
  • คุณอติญาณี      0 2253 5900 ต่อ 1203
  • Email : Atiyanee.Pra@thanachart.co.th และ SahakornDeposit@thanachart.co.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330