ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
17 • 05 • 2566

สหกรณ์พร้อมให้บริการ สินเชื่อบ้าน ครบจบในที่เดียว กับสินเชื่อเพื่อเคหะ และ สินเชื่ออเนกประสงค์จำนอง

 สหกรณ์พร้อมให้บริการ สินเชื่อบ้าน ครบจบในที่เดียว กับ โปรโมชั่น “สินเชื่อเพื่อการเคหะ” และ “สินเชื่ออเนกประสงค์จำนอง” ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน พิเศษ!! ทำประกันชีวิต ลดดอกเบี้ยปีแรกสูงสุดถึง 2.50% และหาก Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น ลดดอกเบี้ยอีก 0.50% แม้จะสิ้นสมาชิกภาพ ก็ยังผ่อนต่อได้ตาม Rate เดิม ตลอดอายุสัญญา ฟรี!! ค่าจดจำนองอีกด้วย

 

สินเชื่อเพื่อการเคหะ

ช่วยสานฝันคนอยากมีบ้าน ให้เป็นเรื่องจริงได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือคอนโด ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดเพียง 2.33% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุดถึง 35 ปี ฟรีค่าจดจำนอง และสามารถนำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 1 แสนบาท

- Promotion สำหรับผู้กู้รายใหม่

- Promotion Re-Finance ลดดอกเบี้ย 0.50% ระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเคหะ (คลิกที่นี่)

 

สินเชื่ออเนกประสงค์จำนอง

สินเชื่อบ้านให้เงินที่จะมาเติมเต็มความสุข ทุกความต้องการให้กับเพื่อนสมาชิก เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดเพียง 4.10%  ผ่อนสบายๆ นานสูงสุดถึง 30 ปี ฟรีค่าจดจำนอง

- Promotion สำหรับผู้กู้รายใหม่

- Promotion สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ที่ขอกู้เพิ่ม 

- Promotion Re-Finance ลดดอกเบี้ย 0.50% ระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่ออเนกประสงค์จำนอง (คลิกที่นี่)

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> คลิกที่นี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 5. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) / หนังสือรับรองการทำงาน
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 7. สำเนาโฉนดทุกหน้า / สัญญาจำนองของสถาบันการเงินเดิม / แผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยสังเขป
 8. กรณีสมรส สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 9. กรณีกรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลอื่น หรือกรรมสิทธิ์ร่วม เตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1-6
 10. กรณีเพื่อ Re-Finance สำเนาสัญญากู้ทุกสัญญา / รายการเดินบัญชีเงินกู้ ย้อนหลัง 1 ปี
 11. กรณีเพื่อซื้อ สัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย
 12. กรณีก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมา / แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง และใบอนุญาตการก่อสร้าง
 13. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> คลิกที่นี่

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ส่วนงานเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณพิสิษฐ์
 • คุณศิรินภา
 • คุณจารุณี
 • คุณธีรศาสตร์
 • คุณธิดารัตน์

     06 3902 3974
     06 3902 3785
     06 3902 3725
     06 3902 3736
     06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330