ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
21 • 12 • 2565

ดอกเบี้ยดี๊ดี รับปีกระต่าย กับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นบันได เพิ่มดอกเบี้ยสูงสุด 1.83% ต่อปี

สหกรณ์ธนชาตสนับสนุนให้สมาชิกสร้างวินัยในการออมเงิน เพื่อเป้าหมายของชีวิตในอนาคต กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ขั้นบันได รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.83% ต่อปี (เทียบเท่าก่อนหักภาษี 2.15% ต่อปี) ทบต้นทุกไตรมาสโดยไม่เสียภาษี รับฝากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เท่านั้น

  • อัตราดอกเบี้ยสุทธิขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
  • อัตราดอกเบี้ยนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์

รายละเอียด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ขั้นบันได คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนกฤต / คุณอติญาณี โทร. 0 2253 5900 ต่อ 1201, 1203 และ 06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400