ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
14 • 09 • 2565

เงินฝากสหกรณ์ธนชาต ไตรมาสที่ 4/2565 ตั้งแต่วันนี้ - 1 ตุลาคม 2565

เลือกออมเงินกับ 3 Promotion ที่สหกรณ์คัดสรรมาเพื่อสมาชิก 

Pro 1 เงินฝาก Super Saving   ถอนเงินทันใจ ได้ 24 ชั่วโมง รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.15% ต่อปี

ให้การถอนเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Super Saving ไม่ว่าจะถอนเงินโอนเงิน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ที่  ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ ผ่านบัตร ATM Debit Krungsri Smart Coop  หรือสามารถโอนเงินผ่าน Krungsri  Mobile  App (KMA)  รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปและทบต้นให้ทุกสิ้นเดือน

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี โดยต้องเปิดใช้บริการคู่กับบัตร ATM Krungsri Smart COOP
 • ดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

ATM Krungsri Smart COOP

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • สามารถแจ้งขอตัดเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือนได้
 • ฝากเงิน(จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร คู่มือการใช้งาน (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • ฝากเงินผ่าน Bill Payment ได้บน Application ทุกธนาคาร

กรณีถอนเงิน

 • ถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ได้สูงสุด 100,000 บาท/วัน 
 • ถอนโอนเงินผ่าน Application KMA ได้สูงสุด 500,000 บาท/วัน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาของสมาชิกเท่านั้น
 • หรือส่งใบถอนเงินและสมุดคู่ฝากมาที่ ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด สำนักเพชรบุรี ชั้น G

อัตราค่าธรรมเนียม

 • กดเงินที่ตู้ ATM หรือโอนเงินผ่าน Application KMA เสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารหรือสหกรณ์กำหนด
 • ถอนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท

 

Pro 2 เงินฝากขั้นบันได ฝากครบไตรมาส ดอกเบี้ยเพิ่มพูนถึง 3 ขั้น สูงสุด 1. 59% ต่อปี ยิ่งฝากมาก ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยมาก รับดอกเบี้ยทบต้นทุกไตรมาส 

อัตราดอกเบี้ย 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • จำนวนเงินถอนขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • เปิดบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี
 • ดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • สามารถฝากเงิน(จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร คู่มือการใช้งาน (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • ฝากเงินผ่าน Bill Payment ได้บน Application ของทุกธนาคาร

กรณีถอนเงิน

 • ส่งใบถอนเงินและสมุดคู่ฝากมาที่ ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด สำนักเพชรบุรี ชั้น G

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม

 

Pro 3 เงินฝากรายเดือน ฝากเงินโดยตัดบัญชีเงินเดือนทุกเดือน ดอกเบี้ยสูง 1.35% ต่อปี

หมดกังวลกับการลืมฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ไม่ต้องไปธนาคารให้ยุ่งยาก วางแผนการออมระยะยาวในอนาคตเพื่อบุตรหรือบุคคลที่ท่านรักได้ 4 บัญชี แจ้งเปลี่ยนแปลงยอดการฝากได้ทุกเดือน ถอนเงินได้ทุกวัน ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี รับดอกเบี้ยทบต้นทุกครึ่งปี

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ฝากขั้นต่ำ 200 บาท โดยตัดจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน
 • ฝากเงินเพิ่มได้ โดยเมื่อรวมกับยอดที่ตัดบัญชีเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 1แสนบาท/เดือน
 • บัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี
 • ดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% 

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • ต้องฝากเงินทุกเดือน โดยตัดเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
 • ฝากเงินเพิ่มโดย (จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร คู่มือการใช้งาน (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • ฝากเงินเพิ่มผ่าน Bill Payment ได้บน Application ของทุกธนาคาร

กรณีถอนเงิน

 • ส่งใบถอนเงินมาที่ ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด สำนักเพชรบุรี ชั้น G

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ที่ถอนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • ใบคำขอเปิดบัญชี (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • เฉพาะเงินฝาก Super Saving ต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครทำบัตร ATM COOP ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ด้วย (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณธนกฤต       0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
 • คุณสุกันญา       0 2253 5900 ต่อ 1202
 • คุณอติญาณี      0 2253 5900 ต่อ 1203
 • Email : Atiyanee.Pra@thanachart.co.th และ SahakornDeposit@thanachart.co.th

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330